Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Pobrać i wypełnić (elektronicznie – poprzez edycję pliku .doc) formularz zgłoszeniowy.
    Formularz zgłoszeniowy
    Pobierz formularz zgłoszeniowy
  2. Wypełniony elektronicznie (poprzez edycję pobranego pliku .doc) i własnoręcznie podpisany formularz (np. skan bądź zdjęcie telefonem komórkowym) należy przesłać do dnia 20 października 2017 roku pocztą elektroniczną na adres trafanek@pro.onet.pl.
  3. Uiścić opłatę za udział w konkursie w wysokości 50 zł. Wpisowe należy uiścić po zakwalifikowaniu się do konkursu (o kwalifikacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową) do dnia 20 października 2017 roku przelewem na konto: 41 8362 0005 0000 0417 2000 0010. W przypadku rezygnacji z udziału lub nie stawienia się kandydata na konkursie wpisowe nie ulega zwrotowi.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress